logo

Welcome to Wellspring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Monday - Friday 09:00AM - 17:00PM
Saturday - Sunday CLOSED
From Our Gallery
Góra

Realizacje

Turbina gazowa

Wpływ nierównomierności i niestabilności temperatury spalin na stan techniczny turbiny gazowej [The impact of unevenness and instability of flue gas temperature on the technical condition of a gas turbine]...

Zarządzanie konsumpcją energii

Komputerowo wspomagane zarządzanie konsumpcją energii jako potencjalny rynek sektora przedsiębiorstw zrównoważonych [Computer-assisted energy consumption management as a potential market of the sustainable enterprises sector]...

Wytrzymałość połączeń spawanych

Wpływ wad mikrostruktury na wytrzymałość połączeń spawanych ze stopu aluminium EN AW 5754 wykonanych metodą TIG [The impact of microstructural defects on the strength of EN AW 5754 aluminium alloy welded joints executed with the TIG method]...

Układ łożyskowy w silniku lotniczym

Control and Monitoring of the Bearing System in the Aircraft Engine with Active Magnetic Suspension [Sterowanie i Monitoring Układu Łożyskowego w Silniku Lotniczym z Aktywnym Zawieszeniem Magnetycznym]...

Pokrycia lotniskowe

Badania mobilnego, kompozytowego pokrycia lotniskowego ELP-1 KRATER [ELP-1 KRATER mobile composite airfield mat tests]...

Rejestrator katastroficzny

Ocena możliwości modelowania numerycznego testów zderzeniowych rejestratora katastroficznego. Badania odporności rejestratora katastroficznego na oddziaływanie czynników katastrofy. ...

Dopuszczenia do eksploatacji

Obszerna dokumentacja dotycząca dopuszczeń do eksploatacji pojazdów pomocniczych i specjalnych dla Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Centrum Diagnostyki PKP PLK S.A., Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP) oraz Transportowego Dozoru Technicznego....